Mystic AnneClaire

Energy Arts ~ Readings ~ Coaching

Mijmeringen

Mijn 'Mijmeringen' zijn gebaseerd op situaties die ik in mijn leven tegenkom en die ik vanuit een nieuw perspectief benader om op die manier nieuwe inzichten te krijgen. Ik nodig je uit om samen met mij te 'kijken met nieuwe ogen' naar alledaagse situaties...

Als je doet wat je altijd gedaan hebt…

Als je doet wat je altijd gedaan hebt…

In Amerika is er een gezegde dat luidt: “Als je doet wat je altijd gedaan hebt, dan krijg je wat je altijd gekregen hebt”. Met andere woorden, als je zelf niet verandert, dan is de kans klein dat je leven verandert. En die veranderingen kunnen gaan over gedrag, maar misschien belangrijker ook over ons denken. Over een houding die we aannemen of een overtuiging die we hebben. Zolang we stevig vast blijven houden aan de patronen uit ons verleden, blijkt het vaak heel lastig te zijn om ons leven te veranderen in het heden.

Volgens het Amerikaanse gezegde is de eerste stap om ons leven te veranderen het veranderen van onszelf. Om de patronen in ons leven to observeren en te zien of ze nog steeds passen in ons leven. Om te kijken of dat wat we doen en denken ons precies die dingen in ons leven geeft die we in ons leven wensen…
En wanneer dit niet zo is, wat kunnen we dan aan onszelf veranderen om de gewenste veranderingen in ons leven te bewerkstelligen?

Het gaat er dus niet zozeer om het oude los te laten, of de patronen waarmee we zijn opgegroeid overboord te gooien, maar eerder om naar ons leven te kijken wat wel voor ons werkt en wat niet (meer) voor ons werkt. Om dan te zien waar we misschien flexibeler kunnen zijn, meer open en minder gebonden aan de regels uit onze jeugd; en waar het mogelijk juist belangrijker is om ons wat strikter op te stellen. Waar we nu op een punt gekomen zijn waar we onze eigen regels gaan volgen en op die manier ons eigen leven vorm geven.

Iets anders wat dit Amerikaans gezegde ons vertelt is dat de reden waarom ons leven niet (op een positieve manier) verandert niet zozeer buiten onszelf ligt, maar juist in onszelf ~ in onze denk- en gedragspatronen. Het heeft dus geen zin om te gaan zitten wachten totdat iemand anders iets op een positieve manier aan ons leven gaat veranderen, terwijl we zelf vast blijven zitten in onze manier van denken en de wijze waarop we ons gedragen…

Dit is eigenlijk heel goed nieuws!
Het laat ons zien dat we zelf verantwoordelijk zijn en daardoor dus zelf mogen en kunnen bepalen hoe ons leven eruit ziet.

“Maar er zijn altijd omstandigheden waar ik geen invloed op heb en die ik dus niet kan veranderen…”

Dat kan zo zijn, aan de andere kant is het aan ons om te bepalen hoe we met die omstandigheden omgaan. En stel nou dat wanneer we veranderen hoe we ermee omgaan, dat er dan toch iets zou veranderen…

Het is zeker het proberen waard!

Anne Claire Venemans, Zonstraat 118, 3581 MX Utrecht - telefoon: 030 637 3337