Mystic AnneClaire

Energy Arts ~ Readings ~ Coaching

Mijmeringen

Mijn 'Mijmeringen' zijn gebaseerd op situaties die ik in mijn leven tegenkom en die ik vanuit een nieuw perspectief benader om op die manier nieuwe inzichten te krijgen. Ik nodig je uit om samen met mij te 'kijken met nieuwe ogen' naar alledaagse situaties...

Alles tegelijk

Alles tegelijk

In het leven lijkt het alsof er helemaal niets gebeurt, totdat opeens dingen in beweging komen en alles tegelijk lijkt te gebeuren. En op dat moment kan dat behoorlijk overweldigend zijn…

Of het nu gaat over relatief kleine dingen ~ misschien wensen die we hebben en waarvan we tot nog toe niet zagen hoe we die ooit in ons leven konden brengen ~ of over ‘grote’ zaken zoals verhuizen, veranderen van baan, of onze relatie een andere vorm geven; op het moment dat het ‘stilstaan’ ophoudt komt werkelijk alles in beweging. Tegelijkertijd.

Er zijn twee perspectieven die laten zien waarom dit zo plaatsvindt. Aan de ene kant heeft alles zijn eigen tijd. Met andere woorden, als het (eindelijk) de juiste tijd is dat iets in ons leven kan komen, dan is het alsof alle voorbereidingen die we mogelijk over jaren hebben gedaan plotseling een effect hebben.
Aan de andere kant kan niets in beweging komen zonder dat wij stoppen het vast te houden in de positie ‘zoals het hoort’.

Dat betekent dat de houding die we hebben ten opzichte van veranderingen of over hoe we dingen (moeten) aanpakken van invloed is op de manier en de tijd waarop we die zaken in ons leven kunnen brengen. Met andere woorden, staan we er werkelijk open voor? En hebben we op dat moment de ruimte in ons leven om de gewenste veranderingen aan te brengen? Of houden we nog zo stevig vast aan ons verleden ~ aan dat wat we in ons verleden, als kind, hebben geleerd ~ dat we daardoor de veranderingen niet toestaan in ons leven. Ongeacht hoezeer we die veranderingen in ons leven wensen.

Dit geeft ook aan dat timing mogelijk meer te maken heeft met de stappen die ieder van ons op ons individuele persoonlijke pad zetten, dan met de werkelijke tijd in de zin van jaren en maanden… Zo gauw wij in ons denken en voelen op een punt zijn waarop we los (durven te) laten en ruimte geven aan het leven in al zijn volheid, lijkt het universum te zeggen: “Dit is de tijd!”
En plotseling gebeurt er van alles tegelijk.

Op zich is het dus een normaal verschijnsel.
We werken naar een ideaalbeeld toe en op het moment dat wij wezenlijk de ruimte hebben en geven aan de gewenste veranderingen, begint ons leven zich in de richting van dat ideaalbeeld te vormen. Soms precies op de manier die we voor ogen hadden, maar veel vaker op een manier die voor ons op de lange termijn het beste gaat werken. Volgens het universum dan…

Anne Claire Venemans, Zonstraat 118, 3581 MX Utrecht - telefoon: 030 637 3337